Aviornis.

 

Even voorstellen…

 

Aviornis International brengt liefhebbers van park- en sierwatervogels in Vlaanderen en Nederland bijeen. Voorbeelden van deze vogels zijn eenden, ganzen, zwanen, fazanten, kamhoenders, kwartels en wilde duiven, maar ook kraanvogels, steltlopers, ibissen en toerako’s horen daarbij. De vereniging is opgericht in 1973 en geldt als één van de belangrijkste verenigingen op dit gebied. Met de zustervereniging in West- Europa bestaan goede contacten.

 

Kernen en regio’s.

 

Aviornis kent regionale kernen (in Vlaanderen) en regio’s (in Nederland). Zij zijn in hoge mate zelfstandig en organiseren allerlei activiteiten voor hun leden, zoals lezingen en filmavonden of uitstapjes naar liefhebbers en bekende vogelparken in binnen- en buitenland.

 

Wat heeft Aviornis u te bieden?

Aviornis biedt u onder andere:

 

  • Een schitterend tweemaandelijks tijdschrift vol informatie voor beginnende en ervaren liefhebbers.

  • Deelname aan regionale activiteiten.

  • Een eigen ringendienst.

  • Advies van een eigen wetgevingcommissie.

  • Bemiddeling bij vraag en aanbod van vogels.

  • Contact met andere liefhebbers.

Waar staat Aviornis voor?

Aviornis wil:

 

  • Steun en medewerking verlenen aan wetenschappelijk verantwoorde programma’s voor  het instandhouden van vogelsoorten.

  • Vogels uitwisselen onder de leden van de vereniging om zo gezonde populaties te behouden.

  • De leden helpen met advies en informatie over het houden en kweken van vogels.

  • Bijdragen aan herintroductieprojecten van bedreigde soorten in samenwerking met andere internationale organisaties.

Aviornis afdeling Vlaanderen:

Dhr. Duister Franz, Heidelaan 85, 9060 Zelzate.

Terug naar Info.