Ringmaten.

 

 

De fokker zorgt voor een passende ring. Onder passend wordt verstaan dat de ringen niet meer van volwassen vogels kunnen verwijderd worden.

Europese vogels (*) vallen onder de Europese wetgeving en moeten geringd worden met een metalen ring. De niet-europese vogels mogen geringd worden met een kunststofring.

Ring uw jonge vogels. Alleen geringde vogels zijn het bewijs van kweek als liefhebberij.

Deze ringmaten zijn adviesmaten.

 

Fluit- of boomeenden:

   

Cuba fluiteend

13

 

Eytonfluiteend

11

 

Gele fluiteend

12

 

Gevlekte fluiteend

11

 

Java fluiteend

10

 

Roodbek fluiteend (noordelijke)

12

 

Roodbek fluiteend (zuidelijke)

12

 

Trekkende fluiteend (wandering)

11

 

Witwangfluiteend

11

 
 

 

 

Grondeleenden:

 

 

* Baikaltaling

8

 

* Blauwvleugeltaling

8

 

* Blokeend (Hollandse Kwaker)

10

 

Chilitaling

9

 

Groenvleugeltaling

9

 

Hottentottaling

6,5

 

Kaapse taling

9

 

Kaneeltaling

9

 

Laysantaling

9

 

* Marmertaling

8

 

Pijlstaart, Chili

9

 

* Pijlstaart, Europese

10

 

Pijlstaart, geelsnavel

9

 

Punataling

9

 

Roodschoudertaling

8

 

* Slobeend

10

 

Smient, Amerikaanse

9

 

* Smient, Europese

9

 

Versicolortaling

8

 

* Wilde eend

10

 

* Wintertaling, Amerikaanse

7

 

* Wintertaling, Europese

6,5

 

Zomertaling

7

 
     

Eidereenden:

   

* Amerikaanse Eidereend

13

 

* Brileidereeend

12

 

* Europese Eidereend

13

 

* Koningseidereend

12

 
     

Duikeenden:

   

* Krooneend

11

 

* Kuifeend

9

 

* Witoogeend, Europese

9

 

Witoogeend, Australisch

11

 
     

Pronkeenden:

   

Braziltaling, grote

10

 

Braziltaling, kleine

8

 

* Carolina-eend

9

 

Mandarijneend

9

 

Manengans

12

 
     

Zee-eenden, brilduikers en zaagbekken:

Brilduiker, Amerikaanse

10

 

* Brilduiker, Barrow

11

 

* Brilduiker, Europese

10

 

* Buffelkopeend

8

 

* Nonnetje

8

 

* Zaagbek, grote

13

 

* Zaagbek, kuif-

9

 

* Zaagbek, middelste

11

 
     

Ganzen:

   

Hawa´gans

16

 

Keizergans

16

 

Steepkopgans

16

 
     

Bergeenden en aanverwanten:

   
* Bergeend

12

 
* Casarca, rode

13

 

Nijlgans

14

 

 

Terug naar Info.