Onze soorten.

 

(pagina in opbouw)

 

Laatste update: 15/03/21.

 

Klik op een titel om foto's te bekijken of klik op een soortnaam voor meer informatie.

* : soorten die niet meer aanwezig zijn in ons watervogelperk.

&: soorten waar wij naar op zoek zijn voor ons "Eendentuintje".

 

 

 

 Fluit- of boomeenden:

 

 

 Gele fluiteend

 

 Witwangfluiteend

 
   

 Zwem- of grondeleenden:

 

 Bahamapijlstaart

 

 Bahamapijlstaart, zilver

   

 Baikaltaling

   

 * Blauwvleugeltaling

   

 Blokeend/Hollandse Kwaker

   
 Blokeend, witte    

 * Chilismient

   

 Hottentottaling

   

 * Indische loopeend

 
 & Kaapse taling  

 Kaneeltaling

 

 Laysantaling

 

 Marmertaling

 

 * Pijlstaart, Europese

 

 Roodschoudertaling/Ringtaling

 

 Roodschoudertaling, blonde

 
 * Smient, Europese  

 Versicolortaling

 

 Wintertaling, Europese

 

 Wilde eend

   

 * Zomertaling

   
 

 

 

Duikeenden:

 

 Krooneend

 

 Kuifeend

 

 Witoogeend

 
   

 Roestende- of pronkeenden:

 

 Braziltaling

 

 Carolina-eend

 
 Carolina-eend, witte  

 Mandarijneend

 
 Mandarijneend, witte    
 Mandarijneend, blonde    

 Manengans

   
     
 Stekelstaarteenden:    

 * Ruddy Duck

   
     
 Zee-eenden, brilduikers en zaagbekken:    

 * Brilduiker

 

 

 * Nonnetjes

 
 Bergeenden en aanverwanten:

 Bergeenden

 * Casarca, rode