Hottentottaling.

 

 

 

 

Verspreiding: Oost – en midden –Afrika.

Lengte: 30 – 36 cm.

Gewicht woerd: 253 gr.

Gewicht vrouwtje: 224 gr.

Geslachtsrijp: éénjarige leeftijd.

Legsel: 6 – 8 crème tot geelbruine eieren.

Broedduur: 25 – 26 dagen.

Legperiode: van december tot en met augustus.

Ringen: 6.5 mm.

 

 

Leuk om weten:

 

Hottentottalingen zijn tamme, sterke, kwieke, levendige, verdraagzame en niet-luidruchtige zwem- of grondeleendjes. Het is ongeveer de kleinste talingsoort ter wereld. Man en vrouw zijn bijna identiek, en blijven er het hele jaar ongeveer hetzelfde uitzien, maar ze verschillen onderling van tekening. De man is iets feller blauwgrijs gekleurd. Het vrouwtje is drukker gevlekt en wat doffer bruin. Ze zijn klein maar dapper. Ze stellen bijzonder weinig eisen. Sterk aan te bevelen voor bezitters van de kleinste vijver, waarin ze zich goed thuis voelen. Je kan ze zowel in een aparte als in een gemengde groepsvijver huisvesten. Zelfs tegen grotere eendensoorten staan ze hun mannetje. Zorg wel voor een klein fijnmazige afrastering want ze kunnen door een opening van 5 bij 5 cm. Deze eendjes kunnen ook in de winter buiten blijven op ijsvrij water, dat voorzien is van ondiepe gedeelten waar ze kunnen staan. Bij strenge vorst kan men best een schuilhokje of een afdakje voorzien. Binnen zetten doet dan ook meer kwaad dan goed.

 

Het zijn holenbroeders. Ze nestelen graag dicht bij de vijverrand. Liefst in een nestkast met een voorportaaltje en met laddertje. Andere verkiezen een nestbak die staat opgesteld tussen planten. De kuikens zijn zowel natuurlijk, kunstmatig als door een pleegmoeder groot te brengen. Omdat de kuikens veel warmte nodig hebben, kan je best bij natuurkweek de volledige familie naar een afgeschermde ruimte met vijvertje brengen en daar een warmtelamp of een warmteplaat installeren. De kuikens zijn volgroeid op een leeftijd van 10 weken .

 

Terug naar Onze soorten.