Watervogels aanschaffen.

 

 

 

Het aanschaffen van watervogels is een kwestie van wikken en wegen. De soort en de hoeveelheid watervogels hangt deels af van de beschikbare ruimte, het budget en de verwachtingen

 

Aan watervogels kun je ontzettend veel plezier beleven. Vanaf de herfst wordt het interessant, zeker wanneer je verschillende eendensoorten houdt. In deze periode wordt er namelijk gemanoeuvreerd, gefloten en geflirt. Elke soort laat zijn specifieke geluidjes horen. Om watervogels te houden hoef je niet altijd eigenaar te zijn van een grote tuin, in principe kan iedereen die een tuintje bezit een paartje houden. De meeste soorten zijn niet veeleisend maar tevreden met een klein vijvertje en een kleine leefruimte. Een kleine tuin heeft voordelen want is dicht bij huis, een stuk veiliger en roofvogels kunnen minder vlug hun slag slaan. Bovendien kun je de watervogels van dichtbij bekijken.

 

Watervogels die onder menselijke controle gekweekt zijn, gaan veel sneller en beter tot broeden over dan wilde watervogels. Om te kweken moeten de vogels natuurlijk geslachtsrijp zijn. Heel wat soorten worden reeds gedurende het eerste levensjaar geslachtsrijp. Maar er zijn ook sierwatervogels die twee tot drie jaar oud moeten zijn alvorens ze tot geslachtsrijpheid komen. Om tot kweken over te gaan, mogen de watervogels zich ook niet gevangen voelen, dus moeten ze kunnen beschikken over de nodige ruimte om te kunnen lopen en te zwemmen.

 

Een paar Hottentottalingen, Roodschoudertalingen of Versicolortaling zijn kleine eenden en daarbij ook nog rustig. Die kan men gemakkelijk bij vogels in een volière van enkele vierkante meter oppervlakte, met een klein vijvertje, houden. Maar niet alle kleine siereenden zijn van nature tam en rustig. De wintertaling bijvoorbeeld heeft een aangeboren schuwheid en is veel minder geschikt om in een kleine ruimte te leven. Toch zijn er liefhebbers die erin slagen schuwe soorten zeer tam te maken. Meestal lukt dit wanneer men schuwe eenden samen houdt met eenden die erg tam zijn. Als ze daarbij nog kunnen beschikken over een tamelijk grote vijver en ze regelmatig mensen kunnen zien die hen niet brutaal benaderen, moet het wel in orde komen. Het gras kort houden zodat ze er gemakkelijk kunnen doorlopen, helpt ook om de schuwheid te overwinnen. Daarbij is nodig hen regelmatig een snoepje te gooien, zoals floating, op het water. Men kan ook wat eendenkroos of waterpest in de vijver werpen. Grote soorten watervogels hebben ook meer ruimte nodig. Zo kan men Mandarijneenden, Carolina-eenden en andere soorten van die grootte niet in een gewone volière houden, ze zullen te weinig ruimte hebben. In een zeer grote volière kan het meestal wel. Het fijnste is alle watervogels te leewieken en ze dan in een park te laten lopen. Ik geloof dat een paar Casarca’s, Ganzen en Zwanen zich erg ongelukkig zouden voelen in een beperkte ruimte van ongeveer 15 m² . Voor alle soorten ganzen is een vijvertje van 1 tot 2m² en 30cm diep voldoende. Zwanen vragen meer zwemwater en tenminste een vijvertje van 1,50 m breed en 60 cm diep, dat in een kring rondom een eilandje loopt. Op die manier kunnen de zwanen blijven zwemmen zonder te moeten omdraaien. Zwanen hebben veel lichaamsbeweging nodig.

 

Kleine watervogels hebben meerdere vijanden en vallen dikwijls ten prooi aan wezels en roofvogels. In streken waar vossen kunnen voorkomen kan de schade ook groot zijn . Het veiligste is de onderkant van de afrastering te voorzien van kleine mazen en rond de ganse afsluiting nog een elektrische schrikdraad aan te brengen zoals die gebruikt wordt om paarden en runderen binnen de weide te houden. Vele liefhebbers maken van dit elektrische systeem gebruik en hebben geen problemen. Die elektrische schokken zijn ongevaarlijk voor mens en dier. Ratten zijn ook gevaarlijk voor de eieren en de jonge eendjes. Eksters, kraaien en gaaien hebben het eveneens gemunt op de eieren en de jonge vogels indien men dicht tegen een bos woont.

 

In de natuur eten ratten alle soorten waterdiertjes, schelpdierentjes, slakken kikkervisjes en allerlei soorten kruiden en zaden.

 

De laatste jaren heeft de liefde voor de watervogels heel wat mensen aangegrepen in alle landen van de wereld. Er worden jaarlijks prachtige tentoonstellingen gehouden en elk jaar verschijnen er meer watervogels die bij ons gekweekt worden.

 

Terug naar Verzorging.