Roodschoudertaling/Ringtaling.

 

 

 

 

Verspreiding: Zuid-Amerika.

Mutanten: Blonde, witte, en zilver roodschouder.

Lengte: 35 - 38 cm.

Gewicht woerd: 380 gr.

Gewicht vrouwtje: 350 gr.

Geslachtsrijp: éénjarige leeftijd.

Legsel: 6 tot 12 witte- of roomkleurige eieren.

Broedduur: 26 - 28 dagen.

Legperiode: van april tot en met juli (uitzonderlijk: augustus en september).

Ringen: 8 mm.

 

 

Leuk om weten:

 

Roodschoudertalingen zijn gemakkelijk te houden eendjes voor beginnende liefhebbers. Ze stellen bijzonder weinig eisen. Het zijn tamme, levende, verdraagzame en niet luidruchtige roestende eendjes. Ze behoren tot de meest gehouden siereendjes ter wereld. Man en vrouw zien er het hele jaar verschillend uit. Het mannetje blijft gans het jaar op kleur. Je kan ze zowel in een aparte als in een gemengde groepsvijver huisvesten. Het zijn nieuwsgierige eendjes die van ontdekking houden. In onze tuinen zijn ze na veel gefokte generaties inmiddels gewend aan ons klimaat. Deze eendjes kunnen ook in de winter buiten blijven op ijsvrij water met een schuilhokje of afdakje. Binnen zetten doet dan ook meer kwaad dan goed.

 

Het zijn holenbroeders die gemakkelijk fokken. Ze nestelen graag dicht bij de vijverrand. Liefst in een nestkast met een voorportaaltje en met laddertje. Als de eieren uitgekomen zijn verlaten de jongen samen met de moeder het nest, ze zijn klein en fragiel. De jongen beschikken over een grijs en zilverwit donspakje. Bij natuurbroeden hebben de jongen toch enige bescherming nodig bij slecht weer. Van nature zoeken de jongen beschutting onder de vleugels van de moeder, afhankelijk van het aantal jongen kan dit niet voldoende zijn.

Kuikens die voor eind mei of laat in september uitkomen, kweek je beter kunstmatig op. In koude nachten kunnen namelijk veel kuikens sterven. Je kunt de volledige familie ook naar een afgeschermde ruimte met vijvertje brengen en daar een warmtelamp of een warmteplaat installeren.

 

Terug naar Onze soorten.